Copyright 2019 - Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Arif Johar Taufiq S.T.,M.T

Nama               : ARIF JOHAR TAUFIQ S.T.,M.T

Pendidikan        : S1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

                       : S2 universitas Gajah Mada

Jabatan            : Kepala Laboratorium Instrumentasi & Kendali

                      : Kepala Laboratorium Elektronika Dasar

f t g m

Kontak Kami

Program Studi Teknik Elektro

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. Raya Dukuh Waluh, PO BOX 202

Purwokerto 53182 Telp : (0281) 636751, 630463, 634424

Fax  : (0281) 637239

Web : http://elektro.ump.ac.id